Bekijk foto's

Het Boerenerf

Terug naar het overzicht

Projectlocatie ‘Het Boerenerf’ aan de Kanaaldijk 6 te Waddinxveen is ruim 170 jaar lang het domein geweest van boerengezinnen en het boerenleven.

Een unieke plek met een mooie geschiedenis waar tot ongeveer 25 jaar terug nog een boerenbedrijf gevestigd was met koeien, varkens, paarden en kleinvee.

Een groot deel van het omringende land is in de loop der jaren verkocht en onteigend voor woningbouwprojecten.
De oorspronkelijk in 1850 gebouwde boerderijwoning met aangebouwde stal zijn in tact gebleven.
De totale oppervlakte van het perceel met boerderijwoning met aangebouwde stal, aangrenzende grasland en boerenerf bedraagt ca. 3.280 m².

De te restaureren boerderijwoning met aangebouwde stal (gemeentelijk monument) en aangrenzend grasland met een totaal oppervlakte van ca. 2.200 m² eigen grond, zal medio september 2020 doormiddel van vrijwillige verkoop bij openbare inschrijving worden aangeboden.

Het boerenerf met een totale oppervlakte van ca. 1.170 m² zal worden verkaveld in een woonperceel met een oppervlakte van ca. 500 m², een woonperceel met een oppervlakte van ca. 450 m² en een mandelig perceel met een oppervlakte van ca. 220 m².

De aangrenzende oorspronkelijke boerderijwoning met grasland kenmerkt deze bijzondere projectlocatie met twee woonpercelen aan het water midden in het centrum van Waddinxveen.

Er is altijd wel wat te doen, want direct aan de overkant ligt winkelcentrum ‘Gouweplein’.

De architect van de geprojecteerde woningen heeft zich laten inspireren door een boerderijwoning en een stal- of schuurwoning. Ze vormen één geheel maar hebben ieder hun eigen karakter.

De bouwkavels worden aangeboden zonder verplichting om bovenbedoelde ontwerpen over te nemen en/of zonder een verplichting voor een architect of specifiek bouwbedrijf.

U heeft bijna de volledige vrijheid!

Bijna…. Want voor het bouwen van een woning op een kavel gelden in veel gevallen spelregels.
Spelregels die voor alle nieuw te bouwen woningen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan/uitwerkingsplan.

Daarnaast zijn er ook specifieke spelregels voor deze aangeboden bouwkavels in de zogenaamde bebouwingsvoorwaarden opgenomen. De bebouwingsvoorwaarden zijn vastgelegd in een beknopt kavelpaspoort. Het zijn een aantal basisregels die het woongenot ten goede komen. Het gaat om o.a. de positie van de kavel, de basis van de woning moet in het daarvoor bestemde bouwvlak liggen, de bouwhoogte, het volume van de woning etc.

De kavels worden niet bouwrijp opgeleverd.
In opdracht en voor rekening van de gezamenlijke kopers van de kavels zullen bestaande opstallen (met uitzondering van de boerenwoning met aangebouwde stal) moeten worden gesloopt en afgevoerd.
Aansluitingen op het hoofdriool en nutsvoorzieningen zijn voor de koper.

Kavel 1

- Soort woning: vrijstaand
- Kaveloppervlakte: 500 m² (+ onverdeeld aandeel in mandelig terrein en gedeelde brug)
- Bouwvlak: ca. 15 m¹ x 10 m¹
- Maximaal aantal bouwlagen hoofdvolume: één bouwlaag met kap
- Maximale nokhoogte hoofdvolume: 7 m¹
- Maximale goothoogte hoofdvolume: 4 m¹
- Maximale bruto inhoud (m³) hoofdvolume: 700 m³
- Gevelmateriaal, kleurgevel, dakbedekking, dakvorm: Af te stemmen met welstand
- Parkeren: Per woning moeten minimaal 2 parkeerplaatsen worden gerealiseerd
- Toegang kavel: Gedeelde brug met buren en mandelig terrein

Koopsom: € 289.000,-- v.o.n.

Kavel 2

- Soort woning: vrijstaand
- Kaveloppervlakte: 450m² (+ onverdeeld aandeel in mandelig terrein en gedeelde brug)
- Bouwvlak: ca. 9 m¹ x 16 m¹
- Maximaal aantal bouwlagen hoofdvolume: één bouwlaag met kap
- Maximale nokhoogte hoofdvolume: 7 m¹
- Maximale goothoogte hoofdvolume: 4 m¹
- Maximale bruto inhoud (m³) hoofdvolume: 700 m³
- Gevelmateriaal, kleurgevel, dakbedekking, dakvorm: Af te stemmen met welstand
- Parkeren: Per woning moeten minimaal 2 parkeerplaatsen worden gerealiseerd
- Toegang kavel: Gedeelde brug met buren en mandelig terrein

Koopsom: € 259.000,-- v.o.n.1 type woning

Foto's

Het BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet BoerenerfHet Boerenerf

Neem contact op

Meer weten over dit project? Of wilt u een afspraak met ons inplannen?
Vul uw gegevens in en we nemen binnen 1 werkdag contact op.